Nr konta bankowego

Parafii Trójcy Świętej w Gończycach:

76  9217  0001  0010  4173  2000  0010

Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie

- Bóg zapłać za ofiary składane za pośrednictwem konta parafialnego!

 

Msza święte:

- w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

- w dni powszednie: 7.00, 17.00

Szczęść Boże!

MSZE ŚWIĘTE:

w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

w dzień powszedni:

7.00, 19.00

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:

w trakcie każdej Mszy św.

i nabożeństw

 

Matka Boża Szkaplerzna w Gończycach

Relikwie świętego są swego rodzaju pasem transmisyjnym,
który pozwala chrześcijaninowi w duchu wiary przenieść się w świat nadprzyrodzony.
Na ile do aktu oddania czci relikwiom podchodzi się z żywą wiarą, z miłością,

na tyle Bóg udziela za jego pośrednictwem łask.
Tak trzeba podchodzić do relikwii.

 o. Gabriel Bartoszewski

 

Sam termin „reliquiae” wywodzi się z łaciny i posiada wiele znaczeń. Najbardziej podstawowe to „resztki”, „dziedzictwo”, „pamiątki”.

Kult relikwii pojawił się już w pierwszych wiekach. Odprawiano Najświętszą Ofiarę na grobach męczenników, rozpoczął się praktycznie od śmierci Chrystusa. Potem poprzez apostołów i heroicznych chrześcijan proces ten rozwijał się w ciągu wieków. Należy powiedzieć, że kult relikwii w Kościele datuje się od starożytności, trwa przez wieki i do dziś jest czymś żywym.Wynikał przede wszystkim ze świętości człowieka, a więc z doskonałego naśladowania Chrystusa i życia w pełni Ewangelią poprzez praktykowanie cnót heroicznych, prowadzących do pełnego zjednoczenia z Chrystusem. Taki człowiek był podziwiany przez najbliższych, otaczany szacunkiem i najczęściej, kiedy umierał, istniało przekonanie, że prowadził życie świątobliwe. A ponieważ człowiek jest istotą duchowo-cielesną, stąd też ciało uczestniczyło we wszystkich aktach, wysiłkach, dążeniach do świętości, zatem na ciele ludzkim również pozostaje ślad, czyli stygmat świętości. 

 

Obecnie relikwie można podzielić na kilka grup:

  • Do pierwszej należy ciało świętego: części jego układu kostnego, paznokcie czy też włosy.
  • Drugą grupę relikwii stanowią rzeczy mające bezpośredni kontakt ze świętym – jego szaty, modlitewnik, różaniec i inne przedmioty codziennego użytku.
  • Trzecia zaś grupa to rzeczy, które miały styczność z relikwią sklasyfikowaną w grupie pierwszej. Może to być na przykład płótno, którym otarto część ciała zmarłego.

Z kultem relikwii świętych poza wybitnie liturgicznym łączą się liczne formy pobożności ludowej, takie jak: ucałowanie relikwii, zdobienie ich światłami i kwiatami, udzielanie nimi błogosławieństwa, noszenie ich w procesji z wielką godnością wynikającą z prawdziwej wiary.

Należy unikać wystawienia relikwii świętych na ołtarzu, bo jest on zarezerwowany dla Ciała i Krwi Króla męczenników – Chrystusa.

 

RELIKWIE W NASZEJ PARAFII:

PARAFIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W GOŃCZYCACH

Gończyce 57A

08-460 Sobolew

tel: 25 6833415kancelaria@parafia-gonczyce.pl

Copyright 2018 Parafia Trójcy Świętej w Gończycach. Wszelkie prawa zastrzeżone.