Nr konta bankowego

Parafii Trójcy Świętej w Gończycach:

76  9217  0001  0010  4173  2000  0010

Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie

- Bóg zapłać za ofiary składane za pośrednictwem konta parafialnego!

 

Msza święte:

- w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

- w dni powszednie: 7.00, 17.00

Szczęść Boże!

MSZE ŚWIĘTE:

w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

w dzień powszedni:

7.00, 19.00

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:

w trakcie każdej Mszy św.

i nabożeństw

 

Matka Boża Szkaplerzna w Gończycach

1698 r. Anna z Wałowic Sułowska, wdowa po Krzysztofie Sułowskim, dziedziczka Gończyc buduje w swoich dobrach kościół. Jednocześnie czyni fundację na utrzymanie księdza.

 

1699 r. nastąpiło przyjęcie i potwierdzenie erekcji kościoła przez Władze Duchowne w Kielcach.

 

Wieś Gończyce należała do parafii Samogoszcz i nowy kościół był filią kościoła parafialnego w Samogoszczy. Był on obsługiwany przez wikariuszy z tej parafii.

 

Pierwszy drewniany kościół po 42 latach swego istnienia nie nadawał się do użytku. Z tego powodu dziedzic Gończyc – Kazimierz Grabowski w 1740 r. buduje zupełnie nowy kościół.

 

1764 r. w Urzędzie Biskupim w Kielcach odłączono kościół w Gończycach od parafii Samogoszcz i utworzono samodzielną parafię. W skład parafii wchodziła tylko jedna wieś – Gończyce (120 osób). W 1833r. biskup podlaski Jan Marceli Gutkowski przyłącza z parafii Korytnica wsie: Kownacica, Sokół i Ostrożeń.

 

1887 r. administrator diecezji lubelskiej biskup Franciszek Jaczewski przyłącza do Gończyc z parafii Maciejowice: Milanów, Nowiny, Rozalin, Stefanów, Sobolew, Walerków. Parafia w tym czasie liczy 2488 osób.

 

1919 r. bp Henryk Przeździecki, ordynariusz siedlecki, wcześniej wymienione wioski odłącza od Gończyc i przyłącza do parafii samodzielnej Sobolew. W 1920 r. kuria siedlecka decyzją ks. bp. Henryka Przeździeckiego przyłącza do Gończyc z parafii Górzno wieś i folwark Chotynia.

 

Kościół był sukcesywnie powiększany. Po raz pierwszy w roku 1893, a drugi w roku 1934. Ks. Stefan Nienałtowski zamierzał podjąć budowę kościoła, ale warunki materialne nie były sprzyjające. Z tego względu rozbudowano kościół w ten sposób, że go rozcięto, przesunięto przednią część z prezbiterium i z ołtarzem naprzód, i wstawiono 10 m nowej ściany. Chociaż kościół był piękny, to nie mógł pomieścić ludzi. Wielu uczestników liturgii musiało przebywać na zewnątrz.

 

Obecnie w skład parafii wchodzą: Gończyce, Sokół, Chotynia, Kownacica, Ostrożeń Pierwszy i Drugi, Gąsiory, Władysławów Pierwszy i Drugi, Trzcianka i Anielów. Aktualnie parafia liczy około 3000 osób.

 

1990 r. ks. Jan Spólny został włączony do gończyckiej rodziny parafialnej przez ks. bpa Jana Mazura. Miał szczęście przez 7 lat być blisko Księdza Seniora Jana Bogusza – swojego poprzednika.

 

1995 r. została do parafian skierowana ankieta dotycząca budowy nowego kościoła. Pierwsze pytanie brzmiało: „Czy budujemy Kościół?”, drugie: „Jaki kształt ma mieć kościół: z jedną wieżą, z dwoma czy nowoczesny?”. Trzecie pytanie dotyczyło tempa budowy kościoła i sposobu finansowania. Spośród ankietowanych parafian 99% było za budową Kościoła. Sprawdzianem wiary i gotowości podjęcia budowy świątyni był udział 10% parafian (326 osób) w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.

 

Wielkim poruszeniem w parafii były Misje św. pod hasłem: „Czystymi sercami, czystymi rękami budujemy Dom Boży”, które przez 9 dni prowadzili charyzmatyczny kaznodzieja i misjonarz ks. prałat Witold Kobyliński i o. Jan Zając SAC. Znakiem zjednoczenia parafian w czasie Misji był krzyż dębowy o wadze 1970 kg. Był on niesiony od „Krzyżówek” do kościoła wśród wielkiej rzeszy około 2500 osób. Ostatni odcinek drogi mężczyźni nieśli ten krzyż na wzniesionych rękach ponad głowami. W niedzielę, na zakończenie Misji, w czasie Mszy św. przystąpiło do Komunii św. 2450 osób. Tak zjednoczeni z Bogiem ludzie stawiali krzyż.

 

28 września 1996 r. bp Henryk Tomasik poświęcił plac pod budowę nowego kościoła. Zakładanie fundamentów rozpoczęto wiosną 1997 r.

 

Na Wielkanoc 1998 r. w celu przywiezienia kamienia węgielnego wyruszyła pielgrzymka do Rzymu pod przewodnictwem katechetki Grażyny Pogorzelskiej. Jej uczestnikami byli: kleryk IV roku Marcin Olek, Jacek Pogorzelski i Tomasz Pawlak uczeń II kl. LO (wyświęcony na księdza w 2006 r.).

 

W maju 1998 r. były prowadzone Misje Ewangelizacyjne przez ks. Sylwestra Ługowskiego oraz ks. Romana Wiszniewskiego. Misjonarze byli wyjątkowi, ponieważ po pieśni na zakończenie Mszy św. ludzie nie chcieli wychodzić z kościoła oczekując jeszcze na dodatkowe słowo. Na zakończenie Misji 29 maja 1998 r. został wmurowany kamień węgielny. Te posługę spełnił bp Henryk Tomasik, w zastępstwie ówczesnego ordynariusza biskupa Jana Wiktora Nowaka.

 

Budowa kościoła według zamierzeń proboszcza to szczególny czas aktywizacji całej parafii do uwielbienia Boga i uświęcenia człowieka. Zostały zorganizowane cztery „kolejki”. Pierwsza z nich polegała na tym, że rodzina w intencji budowy kościoła odmawiała cały różaniec z rozważaniami tajemnic. Druga kolejka wyznaczała osoby do pracy. Na budowie pracowało tylko trzech płatnych murarzy, zaś skarbnicy wyznaczali konieczną liczbę pracowników do pomocy, nawet do 60-70 osób na dzień w przypadku intensywnych prac. Trzecia kolejka to kobiety przygotowujące posiłki (jedna niewiasta przygotowywała posiłek dla 10 pracujących). Czwarta kolejka wyznaczała osoby do sprzątania kościoła, ponieważ pan kościelny pracował na budowie.

 

Budowa wznosiła się dzięki ofiarom pieniężnym ze składek parafian oraz ofiar w naturze (drewno, kamienie, użyczanie przez parafian ciągników oraz innego sprzętu), ofiar osobistych proboszcza oraz zbieranych w innych parafiach podczas głoszonych misji i rekolekcji. W kilku parafiach były zbierane tace na rzecz budowy kościoła jak również ofiary z osobistych oszczędności księży z naszej diecezji. Podczas budowy kościoła parafia nie miała strategicznych sponsorów.

 

Po dwóch latach budowy kościół był już przykryty, wytynkowany, ale bez drzwi i okien. W takich warunkach została odprawiona pierwsza Msza św. Była to Msza św. prymicyjna ks. Marcina Olka, podczas której homilię wygłosił ówczesny profesor KUL i seminarium duchownego, a obecnie metropolita szczecińsko-kamieński abp. Andrzej Dzięga. W sercach parafian zagościła radość i duma, ponieważ była to pierwsza prymicja od stu lat. W parafii uspokoiła się atmosfera, gdyż okazało się, że nowy kościół wcale nie jest za duży. Słowa kaznodziei pomogły rozpoznać godność posługi kapłana i moc Bożego Słowa.

 

W 2002 roku bp Zbigniew Kiernikowski wraz z bp. Henrykiem Tomasikiem dokonali pobłogosławienia tego kościoła. Bp Henryk Tomasik sprawował Mszę świętą dziękczynną za ocalenie z wypadku, który miał miejsce na terenie budowy kościoła.

 

Oto lista wszystkich proboszczów parafii Gończyce:

 • Ks. Fryderyk Briec
 • Melchior Cieślakiewicz
 • Ks. Łukasz Kuchniewski
 • Ks. Antoni Ostrowski
 • Ks. Paweł Mianowski
 • Teodor Dąbek
 • Ks. Wawrzyniec Kopyciński
 • Ks. Maciej Olędzki
 • Ks. Kazimierz Miłoszewski
 • Ks. Jakub Wąsowski
 • Ks. Józef Omelanowicz
 • Ks. Jan Pazikowski
 • Ks. Leonard Szymański
 • Ks. Józef Truszkowski
 • Ks. Ludwik Gurzyński
 • Ks. Kalikst Stawirej
 • Ks. Konstanty Byszewski
 • Ks. Michał Karwacki
 • Ks. Wincenty Supryn
 • Ks. Stanisław Gwiazdalewicz
 • Ks. Piotr Komorowski
 • Ks. Andrzej Muczkowski
 • Ks. kan. Marcin Bylicki
 • Ks. Paweł Zubko
 • Ks. Stefan Nienałtowski
 • Ks. mgr Franciszek Szajda
 • Ks. mgr Piotr Aleksandrowicz
 • Ks. Antoni Wysokiński
 • Ks. Paweł Norwind
 • Ks. Stefan Piętka
 • Ks. Marian Zalewski
 • Ks. Jan Bogusz
 • Ks. Tadeusz Białecki
 • Ks. Zdzisław Młynarski
 • Ks. Jan Spólny (od 1990 roku)
 •  

Upamiętniony tablicą w kościele jest ks. Leonard Szymański, który był kapelanem powstańców styczniowych. Został aresztowany i zesłany na 12 lat katorgi na Syberię. Tam też zmarł. Wielkie zasługi dla kształtowania tożsamości katolika, trwania przy kościele mimo antykościelnych, przedwojennych organizacji miał ks. Marcin Bylicki. Ten kapłan wcześniej pracował wśród Unitów i nieustannie wspominał ich wiarę stawiając ją jako przykład do naśladowania.

 

Od 1997 r. ks. Proboszcz Jan Spólny rozpoczął szczególną troskę o chorych. To chorych i cierpiących prosiliśmy, aby wypraszali bezpieczeństwo przy budowie kościoła, ofiarowując swoje cierpienia oraz wyjednywali u Boga potrzebne łaski: świętość rodzin, w intencji powołań i nawrócenie szczególnie pogrążonych w nałogach. W każdy pierwszy piątek miesiąca odwiedzamy około 40 chorych. Kilka razy w ciągu roku sprawowane są Msze święte w ich intencji.

 

Projektantem kościoła jest nieżyjący już architekt pan inżynier Waldemar Niścior. Budowę świątyni prowadził mistrz murarski pan Marian Chwedoruk.

PARAFIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W GOŃCZYCACH

Gończyce 57A

08-460 Sobolew

tel: 25 6833415kancelaria@parafia-gonczyce.pl

Copyright 2018 Parafia Trójcy Świętej w Gończycach. Wszelkie prawa zastrzeżone.