Nr konta bankowego

Parafii Trójcy Świętej w Gończycach:

76  9217  0001  0010  4173  2000  0010

Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie

- Bóg zapłać za ofiary składane za pośrednictwem konta parafialnego!

 

Msza święte:

- w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

- w dni powszednie: 7.00, 17.00

Szczęść Boże!

MSZE ŚWIĘTE:

w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

w dzień powszedni:

7.00, 19.00

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:

w trakcie każdej Mszy św.

i nabożeństw

 

Matka Boża Szkaplerzna w Gończycach

Bierzmowanie jest sakramentem, podczas którego następuje wylanie Ducha Świętego, identyczne z tym, jakie miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy. Dzieje Apostolskie opisują to wydarzenie następujaco: „W dniu Pięćdziesiątnicy znowu wszyscy się razem tam zebrali. Aż tu nagle powstał szum z nieba, jakby zerwał się gwałtowny wiatr i napełnił cały dom, w którym przebywali. Wtedy zobaczyli, że nad głowami każdego z nich pojawiły się jakby języki ognia. A Duch Święty napełnił ich wszystkich, i zaczęli mówić obcymi językami, jak im Duch dawał” (Dz 2, 1-4).

Św. Tomasz mówił, że jest to sakrament, który uświęca dojrzałość życia chrześcijańskiego – niejako uzupełnia sam chrzest (S. Th. III, 9. 72 a. I ad I). Bierzmowanie ma utwierdzić w nas to, co zaczęło się podczas chrztu. Wypływająca z przyjęcia tego sakramentu łaska, ma być dla nas źródłem duchowej siły, abyśmy byli zdolni do wyznawania swojej wiary i wprowadzali ją w codzienne życie. 

Udzielanie bierzmowania należy do biskupów. Odbywa się ono  poprzez namaszczenie olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które kandydat otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa.

W ramach przygotowania do bierzmowania, dzięki dobrej współpracy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, młodzież przechodzi pięć bloków tematycznych uświadomienia zagrożeń. Bardzo dobra współpraca ze szkołami ułatwia proces wychowawczy.

 

Sakrament bierzmowania

 

Bierzmowanie młodzieży:

 

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się w klasie 7 Szkoły Podstawowej i trwa dwa lata.

Kandydat do bierzmowania powinien uczestniczyć w sakramentalnym życiu Kościoła, nauczaniu religii w szkole (osoby spoza naszej parafii przynoszą zaświadczenie od swoich Ks. Proboszczów) i parafialnym przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu.

W ramach tego przygotowania młodzież po otrzymaniu indeksów bierzmowanych:

  • przystępuje do spowiedzi w każdym miesiącu
  • uczestniczy w nabożeństwach wymienionych w indeksach

Wypada, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (Kan. 893), a gdy jest to niemożliwe, wówczas inny wierzący i praktykujący katolik. (szczegółowe wymagania są wymienione poniżej)

Wszyscy kandydaci do bierzmowania z klas 8 Szkoły Podstawowej, uczestniczą w niedzielnej Mszy św. oraz biorą udział w spotkaniach formacyjnych. W Parafii Gończyce czczeni są Męczennicy Podlascy, dlatego trzeba wykazać się znajomością ich życia, wiary, poświęcenia w oparciu o książkę Władysława Reymonta „Z ziemi chełmskiej”. 

Dla młodzieży z klas ponad podstawowych bierzmowanie odbywa się po uzgodnieniu z księdzem prowadzącym przygotowania.

                                                                            Przygotowanie prowadzi ks. Proboszcz.

 

Bierzmowanie dorosłych:

 

Wymagania podstawowe:

  1. Udział we Mszy Świętej niedzielnej.
  2. Spowiedź na początku przygotowania i przed przyjęciem Sakramentu.
  3. Udział w spotkaniach 
  4. Korzystanie z Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

W naszej parafii przygotowania indywidualne.

 

Świadek bierzmowania

 

Kodeks Prawa Kanonicznego potwierdza przepisy zawarte w księdze liturgicznej i mówi, że wypada, aby świadkiem był ktoś z rodziców chrzestnych bierzmowanego. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, świadkami bierzmowania mogą rodzice kandydatów, inni przedstawiciele rodziny, a także osoby spoza rodziny. Najważniejszym kryterium, jakie powinien spełniać świadek jest jego duchowe przygotowanie. Poza tym musi być on wystarczająco dojrzały do pełnienia tej funkcji, przynależeć do Kościoła katolickiego, przyjąć wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrztu, bierzmowania i Eucharystii) oraz nie może być wykluczony od życia sakramentalnego. To oznacza, że osoby rozwiedzione i żyjące w nowym związku małżeńskim nie mogą być świadkami bierzmowania.

 

Aby przyjąć sakrament bierzmowania, należy dostarczyć następujące dokumenty:

 

  • metrykę chrztu,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji (w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej),
  • młodzież szkół gimnazjalnych klas trzecich, liceum i technikum zobowiązana jest do uczestnictwa w katechizacji trwającej przez cały rok szkolny.

PARAFIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W GOŃCZYCACH

Gończyce 57A

08-460 Sobolew

tel: 25 6833415kancelaria@parafia-gonczyce.pl

Copyright 2018 Parafia Trójcy Świętej w Gończycach. Wszelkie prawa zastrzeżone.