Nr konta bankowego

Parafii Trójcy Świętej w Gończycach:

76  9217  0001  0010  4173  2000  0010

Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie

- Bóg zapłać za ofiary składane za pośrednictwem konta parafialnego!

 

Msza święte:

- w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

- w dni powszednie: 7.00, 17.00

Szczęść Boże!

MSZE ŚWIĘTE:

w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

w dzień powszedni:

7.00, 19.00

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:

w trakcie każdej Mszy św.

i nabożeństw

 

Matka Boża Szkaplerzna w Gończycach

BŁOGOSŁAWIONY STANISŁAW PAPCZYŃSKI

 

Urodził się 18 maja 1631 r. w Podegrodziu koło Starego Sącza. Na chrzcie otrzymał imię Jan. Nie wyróżniał się niczym szczególnym pasał ojcowskie stada na łąkach, miał kłopoty z pisaniem i czytaniem, ale w wieku 23 lat był już dobrze wykształconym człowiekiem ze wspaniałymi perspektywami na przyszłość. Rodzice znaleźli mu piękną, posażną kandydatkę na żonę. On jednak marzył o czymś zupełnie innym.

 

Dnia 2 lipca 1654 r. wstąpił w Podolińcu do świeżo przybyłego do Polski zakonu pijarów, przyjmując imię Stanisław od Jezusa i Maryi. W kilka miesięcy po historycznych ślubowaniach Jana Kazimierza, dnia 22 lipca 1656 r. złożył śluby zakonne jako pierwszy Polak w zgromadzeniu, a święcenia kapłańskie przyjął 12 marca 1661 r. Jako kapłan był ceniony w konfesjonale i na ambonie, zwłaszcza przez elitę umysłową Warszawy. 

 

Rok 1670 był rokiem przełomowym w życiu Stanisława Papczyńskiego. W tym czasie opuścił on zakon pijarów. Wtedy to wypowiedział akt zawierzenia Bogu przez ręce Jego Rodzicielki:

„Ja, Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński, (…) ofiarowuję i poświęcam Bogu (…) oraz Bogarodzicy zawsze Dziewicy bez zmazy poczętej serce moje, duszę moją, (…) ciało moje, sobie samemu nic nie zostawiając, tak abym odtąd był w zupełności tegoż Wszechmogącego oraz Najświętszej Maryi Panny sługą – niewolnikiem”.

 

Wtedy to podjął decyzję o założeniu Stowarzyszenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia. Po opuszczeniu pijarów, przywdział biały habit i walczył o nowe zgromadzenie ku Jej czci, a nade wszystko – zawsze i wszędzie szerząc kult Jej Niepokalanego Poczęcia, który w tamtym czasie nie dla wszystkich był oczywisty, gdyż dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony dopiero w 1854 r.

 

Dnia 6 czerwca 1701 r. bł. Stanisław złożył uroczystą profesję na ręce nuncjusza apostolskiego Franciszka Pignatellego, a następnie przyjął ją od innych marianów. Akt ten stanowi ukoronowanie długotrwałego procesu powstawania pierwszego męskiego rodzimego zakonu w dziejach Polski.

 

Zmarł 17 września 1701 r. w opinii świętości i został pochowany w kościele Wieczerzy Pańskiej w Górze Kalwarii.

 

Błogosławiony o. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński wszedł na stałe do dziejów kultury polskiej i historii Kościoła katolickiego przede wszystkim jako świątobliwy założyciel pierwszego rodzimego zakonu męskiego w Polsce oraz jako wybitny pisarz religijny. Ojciec Papczyński był nie tylko jednym z najwybitniejszych humanistów XVII w. w kraju, był jednocześnie mistykiem obcującym w codzienności ze swoim Stwórcą, który jest miłością. Zachwyt tajemnicą Bożego umiłowania i wynikającą z niego tajemnicą godności człowieka wyraził na kartach swoich pism: „Człowiek stworzony przez Boga i Jemu przez sakrament chrztu poświęcony jest Jego Świątynią Mistyczną. (…) Jak wielka godność! (…) Ty, człowieku, zaistniałeś w wyniku zamysłu Bożego. Ciebie sama Najświętsza Trójca wybrała sobie na świątynię. (…) Jesteś obrazem Boga. (…) Bo tak jak na ołtarzu zbudowanej świątyni Bóg jest zawsze ukryty w Najświętszej Eucharystii, tak samo jest i w oddanym Mu sercu ludzkim. (…) Dlatego (…) do nas kieruje takie słowa: »z całym wewnętrznym wysiłkiem przygotowujcie mi wasze serca, abym pociągnięty waszą miłością spoczął w nich, jak oblubieniec w swojej komnacie«. »Synu, daj mi swe serce« (Prz 23, 26). W jakim celu? Abym w nim zamieszkał, w nim przebywał, pozostawał, królował, odpoczywał na wieki. (…) Poza Bogiem nie tolerujmy niczego innego na ołtarzu naszego serca”.

 

Ojciec Stanisław Papczyński został uroczyście ogłoszony błogosławionym w maryjnym sanktuarium Księży Marianów w Licheniu. Ceremonii, która odbyła się w dniu 16 września 2007 roku przewodniczył J.E. kardynał Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej i specjalny delegat Ojca Świętego Benedykta XVI.

 


LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEGO STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

 

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, Niepokalana Matko i Królowo 
Zgromadzenia Marianów, módl się za nami
Błogosławiony Stanisławie od Jezusa i Maryi Papczyński, 
Miłośniku Krzyża Chrystusowego, 
Żywy obrazie Jezusa cierpiącego, 
Gotowy ponieść męczeństwo za Chrystusa i wiarę, 
Czcicielu Najświętszego Sakramentu, 
Uległy natchnieniom Ducha Świętego, 
Wybrany synu Niepokalanej Dziewicy Maryi, 
Krzewicielu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, 
Wierny naśladowco cnót Niepokalanej Matki Chrystusa, 
Mariański zakonodawco, 
Apostole miłości Boga i bliźniego, 
Mężu wielkiego zawierzenia, 
Wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, 
Żarliwy obrońco ewangelicznego ubóstwa,
Wzorze życia w nieustannym nawróceniu i pokucie,
Sługo Bożego miłosierdzia, 
Gorliwy orędowniku cierpiących w czyśćcu, 
Towarzyszu umierających na polu bitwy, 
Troskliwy przyjacielu ubogich, 
Apostole trzeźwości, 
Mądry kierowniku w sprawach sumienia, 
Mistrzu modlitwy i życia duchowego, 
Niestrudzony głosicielu słowa Bożego, 
Nauczycielu prawd wiary i dróg świętości, 
Orędowniku pokoju i pojednania, 
Radości i chlubo polskiej ziemi, 
Obrońco nowo poczętego życia, 
Orędowniku u Boga, 
Pewny przewodniku do domu Ojca, 
Cieszący się z Chrystusem 
i Niepokalaną Dziewicą w niebie. 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

W. Oto sługa wierny i roztropny,
O. Którego Pan obdarzył chwałą.

 

Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś Twego sługę błogosławionego Stanisława od Jezusa i Maryi do szerzenia czci Niepokalanej Matki Twojego Syna oraz niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu, spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem dążyli do świętości, pełniąc uczynki miłosierdzia, i tak oddawali Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


Za aprobatą przełożonych.
Curia Generalizia
della Congregazione dei Chierici Mariani
dell’ Immacolata Concezione della B. V. M

PARAFIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W GOŃCZYCACH

Gończyce 57A

08-460 Sobolew

tel: 25 6833415kancelaria@parafia-gonczyce.pl

Copyright 2018 Parafia Trójcy Świętej w Gończycach. Wszelkie prawa zastrzeżone.