Nr konta bankowego

Parafii Trójcy Świętej w Gończycach:

76  9217  0001  0010  4173  2000  0010

Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie

- Bóg zapłać za ofiary składane za pośrednictwem konta parafialnego!

 

Msza święte:

- w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

- w dni powszednie: 7.00, 17.00

Szczęść Boże!

MSZE ŚWIĘTE:

w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

w dzień powszedni:

7.00, 19.00

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:

w trakcie każdej Mszy św.

i nabożeństw

 

Matka Boża Szkaplerzna w Gończycach

ŚWIĘTA JOANNA BERETTA MOLLA


Ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty parafialnej było wprowadzenie do naszego kościoła relikwii Świętej Joanny Beretty Molli. Uroczystość odbyła się 2 grudnia 2006.


Relikwie zostały umieszczone w bocznym ołtarzu kościoła, gdzie znajduje się obraz kanonizacyjny świętej.


„Uwieńczeniem życia Joanny Beretty Molli, która była najpierw wzorową studentką, potem aktywnie zaangażowała się w działalność wspólnoty kościelnej oraz została szczęśliwą żona i matką, stało się złożenie ofiary z siebie, by mogło żyć dziecko, które nosiła w łonie i które dzisiaj jest tutaj z nami! Jako chirurg była w pełni świadoma grożących jej konsekwencji, lecz nie cofnęła się przed ofiarą, potwierdzając w ten sposób heroiczność swych cnót.”   Papież Jan Paweł II


LITANIA DO ŚW. JOANNY BERETTA MOLLA
O ŚWIĘTEJ JOANNIE BERETTA MOLLA


Joanna Beretta Molla urodziła się 4 października 1922 roku w Magencie pod Mediolanem, w wielodzietnej rodzinie Alberta Beretta i Marii z d. De Micheli. Z rodziny tej wyszło dwóch inżynierów, czterech lekarzy, farmaceutka i pianistka, dwóch księży  i zakonnica.

Joanna swoje życie duchowe rozwijała w środowisku Akcji Katolickiej, z pełnym zaangażowaniem prowadząc grupę najmłodszych dziewcząt. Już w wieku 16 lat myślała o pracy misyjnej, gdzieś daleko w tropikalnych krajach. Kiedy jednak okazało się, że ze względów zdrowotnych nie będzie mogła zrealizować tego marzenia, postanowiła zostać lekarką, aby służyć Bogu poprzez niesienie ludziom ulgi w cierpieniu. W swojej praktyce lekarskiej kierowała się czterema zasadami. Po pierwsze: dobrze wykonywać swoje obowiązki i pogłębiać wiedzę, nie traktując pracy przede wszystkim jako źródła zysków materialnych. Po drugie: być uczciwym lekarzem, by zdobyć zaufanie pacjentów. Po trzecie: otaczać chorego serdeczną troską, bo kto dotyka ciała pacjenta, ten dotyka Ciała Pana Jezusa. Po czwarte: lecząc ciało, pamiętać także o duszach swoich podopiecznych.


W 1955 r. Joanna wzięła ślub z 43-letnim Piotrem Molla, inżynierem mechanikiem, dyrektorem wielkiej fabryki zatrudniającej trzy tysiące robotników. Otrzymawszy od rodziców przykład chrześcijańskiej pobożności, młoda małżonka zdecydowała się na naśladowanie ich życia rodzinnego. Wniosła w małżeństwo radość i spontaniczne pragnienie urodzenia wielu dzieci. Realizowała wskazówki spowiednika z Lourdes, iż tak bardzo potrzeba dobrych matek.  Za rok przyszła na świat Maria Zita, nazywana pieszczotliwie Marioliną. Dwa lata później urodziła się Laura, piękna i zdrowa córeczka. Sama matka, choć ciężko przechodziła czas oczekiwania i poród, po każdym urodzeniu dziecka była jeszcze bardziej promienna i wdzięczna Bogu za dar przekazywania życia. Świetnie zorganizowana, poświęcała swój czas powiększającej się szybko rodzinie i troszczyła się o rozwój własnego życia duchowego. Codziennie rano uczestniczyła we Mszy św., a wieczorem przed snem na klęczkach modliła się ze swoim mężem. We wrześniu 1961 r., będąc w drugim miesiącu stanu błogosławionego, dowiedziała się, że jest poważnie chora, a życie może jej uratować tylko operacja, która zagroziłaby życiu dziecka. Decyzja matki była jednoznaczna: proszę ratować dziecko za wszelką cenę. Na kilka dni przed porodem powiedziała jeszcze raz mężowi i lekarzom: Zobowiązuję was do wybrania dziecka. Rankiem 21 kwietnia 1962 r. przyszła na świat Joanna Emanuela, zdrowa córeczka, którą matka przytuliła do siebie z wielką czułością, bez jednego słowa. Niestety, w jej organizmie nastąpiły komplikacje, a medycyna okazała się bezsilna. Bohaterska matka zmarła z modlitwą na ustach w tydzień po urodzeniu dziecka. 


Joanna Molla przełamuje schemat świętości kojarzonej z  surowymi pokutnikami, którzy z miłości do Boga porzucili świat. Była pełną ciepła i radości życia piękną kobietą, pełną miłości: do męża, dzieci, do swoich pacjentów. Kochała góry, jazdę na nartach, taniec i podróże, chodziła do kina, teatru i opery, lubiła ładnie wyglądać, grała na pianinie i malowała…Żyła z pasją, a źródłem tej wielkiej życiowej energii był Jezus.


W Dzisiejszym świecie pełnym Pogardy dla wartości jaką jest rodzina Święta Joanna Beretta Molla może być wzorem i endogeniczne przed tronem boga dla rodzin wspólnoty parafialnej.


Uroczystość kanonizacyjna miała miejsce 16 maja 2004 r.

Kotwica

W homilii wygłoszonej podczas mszy kanonizacyjnej Ojciec Święty mówi, że „Joanna Beretta Molla była zwykłym, ale jakże wymownym świadkiem Bożej miłości. (…) Naśladując Chrystusa, który „umiłowawszy swoich (…) do końca ich umiłował” (J 13, 1), ta święta matka rodziny w sposób heroiczny dochowała wierności zobowiązaniom podjętym w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa. Najwyższa ofiara, którą uwieńczyła swe życie, świadczy o tym, że tylko wtedy człowiek może się zrealizować, gdy ma odwagę całkowicie poświęcić się Bogu i braciom.Oby nasza epoka, dzięki przykładowi Joanny Beretty Molli, mogła odkryć prawdziwe, czyste i płodne piękno miłości małżeńskiej, przeżywanej jako odpowiedź na Boże powołanie!”.LITANIA DO ŚWIĘTEJ JOANNY BERETTY MOLLI


Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się.
Chryste, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się.
Chryste, usłysz nas. Chryste, łaskawie wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Józefie,
Święty Michale Archaniele,
Święta Joanno, wypełniona miłością do Boga,
Święta Joanno, wypełniona miłością do dzieci,
Święta Joanno, wypełniona miłością do Matki Bożej i Jej Różańca,
Święta Joanno, wypełniona miłością do Przenajświętszego Sakramentu,
Święta Joanno, któraś we wszystkim poszukiwała Woli Bożej,
Święta Joanno, hojna dla potrzebujących,
Święta Joanno, oddana modlitwie,
Święta Joanno, pragnąca oddać swe życie ze względu na Ewangelię,
Święta Joanno, cierpliwa w cierpieniu,
Święta Joanno, zjednoczona z Jezusem na Krzyżu,
Święta Joanno, powołana do małżeństwa,
Święta Joanno, któraś przyjmowała dzieci jako błogosławieństwo,
Święta Joanno, lekarko chorych,
Święta Joanno, wierna córko Kościoła,
Święta Joanno, świadkini świętości życia ludzkiego.


Od zaniedbywania modlitwy, wybaw nas Panie za przyczyną św. Joanny,
Od niedostrzegania Boga w chorych i biednych,
Od znieczulenia na cierpienia innych,
Od egoizmu,
Od braku zaufania Opatrzności Bożej,
Od niedostrzegania godności osoby ludzkiej,
Od negowania faktu, iż życie ludzkie trwa od poczęcia.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


K.: Módl się za nami św. Joanno.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana, Chrystusowych.


Módlmy się: Boże życia, dziękujemy Ci za heroiczne świadectwo św. Joanny Beretty Molli. Ty nauczyłeś nas, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za innych. Święta Joanna uczyniła to, nie tylko wtedy, gdy wydała na świat ostatnie dziecko, ale także w codziennym życiu, umierając dla siebie, by móc żyć całkowicie dla Ciebie. Wspomóż nas, prosimy, aby za wstawiennictwem św. Joanny, nasze społeczeństwo odzyskało zrozumienie świętości życia ludzkiego w całym jego przebiegu. Tak jak św. Joannę, napełnij nas duchem męstwa, byśmy znosili cierpienia i prześladowania, nie zapierając się Ciebie i godności życia ludzkiego. Prosimy Cię o to przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

PARAFIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W GOŃCZYCACH

Gończyce 57A

08-460 Sobolew

tel: 25 6833415kancelaria@parafia-gonczyce.pl

Copyright 2018 Parafia Trójcy Świętej w Gończycach. Wszelkie prawa zastrzeżone.