Nr konta bankowego

Parafii Trójcy Świętej w Gończycach:

76  9217  0001  0010  4173  2000  0010

Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie

- Bóg zapłać za ofiary składane za pośrednictwem konta parafialnego!

 

Msza święte:

- w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

- w dni powszednie: 7.00, 17.00

Szczęść Boże!

MSZE ŚWIĘTE:

w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

w dzień powszedni:

7.00, 19.00

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:

w trakcie każdej Mszy św.

i nabożeństw

 

Matka Boża Szkaplerzna w Gończycach

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA - 20.11.2022 r.

ODPUST ZA ODMÓWIENIE „AKTU POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI”
TEKST NADANIA ODPUSTU:
„ODPUSTU ZUPEŁNEGO UDZIELA SIĘ WIERNEMU, KTÓRY W UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA ODMÓWI PUBLICZNIE AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO CHRYSTUSOWI KRÓLOWI (O, JEZU NAJSŁODSZY, ODKUPICIELU), ZAŚ GDY AKT ZOSTANIE ODMÓWIONY W INNYCH OKOLICZNOŚCIACH, ODPUST BĘDZIE CZĄSTKOWY.”
***
TEKST AKTU POŚWIĘCENIA:
O, Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o, Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi swemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie, Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
***
KRÓTKI KOMENTARZ DOTYCZĄCY ODPUSTU:
-Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami. 
- Odpust zupełny jest za publiczne odmówienie „Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi”. Za odmówienie prywatne lub w innym dniu niż Uroczystość Chrystusa Króla odpust będzie cząstkowy.
- Aby kult Boży był uznany za publiczny (odmówienie Aktu było publiczne) muszą być spełnione (łącznie) warunki opisane w kan. 834§2 KPK: „Tego rodzaju kult dokonuje się wtedy, gdy jest sprawowany w imieniu Kościoła przez osoby wyznaczone do tego zgodnie z prawem i z zastosowaniem czynności zatwierdzonych przez władzę Kościoła”.
-Nie ma wymogu, aby czynność była dokonana w czasie Mszy św. lub w czasie innego określonego nabożeństwa. Nie jest wskazane również miejsce, gdzie należy go odmówić.
- Z pewnością w tym przypadku odmówienie aktu w czasie Mszy lub nabożeństwa ułatwi wypełnienie warunku z tekstu nadania odpustu: „odmówienia publicznego”. Będzie to wtedy i tak wykonanie dzieła „nadobowiązkowo”.
- Do uzyskania odpustu [nadanego za odmówienie modlitwy] wystarcza odmawiać modlitwę na przemian z towarzyszem lub śledzić myślą, gdy ktoś inny głośno ją odmawia.
- Tak głusi, jak i niemi mogą zyskiwać odpusty związane z publicznymi modlitwami, gdy razem z wiernymi, którzy modlą się na tym samym miejscu, wznoszą do Boga myśl i pobożne uczucia.
-Można go ofiarować za siebie lub za osobę zmarłą.
18 listopada 2022

PARAFIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W GOŃCZYCACH

Gończyce 57A

08-460 Sobolew

tel: 25 6833415kancelaria@parafia-gonczyce.pl

Copyright 2018 Parafia Trójcy Świętej w Gończycach. Wszelkie prawa zastrzeżone.