Nr konta bankowego

Parafii Trójcy Świętej w Gończycach:

76  9217  0001  0010  4173  2000  0010

Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie

- Bóg zapłać za ofiary składane za pośrednictwem konta parafialnego!

 

Msza święte:

- w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

- w dni powszednie: 7.00, 17.00

Szczęść Boże!

MSZE ŚWIĘTE:

w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

w dzień powszedni:

7.00, 19.00

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:

w trakcie każdej Mszy św.

i nabożeństw

 

Matka Boża Szkaplerzna w Gończycach

Ogłoszenia - 3 czerwca 2018 r. 

1. Przygotowujemy się do Jubileuszu 200-lecia Diecezji przez codzienną modlitwę przy Panu Jezusie w Najświętszym Sakramencie w łączności z wiernymi całej Diecezji.

Prosimy zapisywać się do środy na wyjazd do Siedlec  9 czerwca 2018r. Wyjazd  z parkingu przy kościele o godz. 7.00, koszt 20 zł.


Program uroczystości:

CZWARTEK 7.06. 2018 r.

JANÓW PODLASKI

W dawnym zamku biskupów łuckich i janowskich w Janowie Podlaskim rozpoczną się obrady 379. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Pierwsza wizyta biskupów z całej Polski w Janowie Podlaskim to historyczne wydarzenie związane z Jubileuszem 200-lecia Diecezji Siedleckiej.

11.00 – rozpoczęcie obrad KEP

17.00 – Msza św. w Kolegiacie Janowskiej z udziałem Episkopatu Polski. Mszy Św. będzie przewodniczyć Nuncjusz Apostolski w Polsce arcybiskup SalvatorePennacchio, homilię wygłosi arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W czasie Mszy Św. będzie miał miejsce historyczny akt podniesienia Kolegiaty Janowskiej do godności Bazyliki Mniejszej.

6.12.2017 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej wydała dekret podnoszący kościół pw. Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim do godności Bazyliki Mniejszej. W imieniu papieża Franciszka dekret podpisał kard. Robert Sarah.

 

PIĄTEK 8.06.2018 r.

Janów Podlaski-Pratulin

7.30 – Msza św. w Bazylice Janowskiej pod przewodnictwem metropolity lubelskiego arcybiskupa Stanisława Budzika, homilię wygłosi arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga.

10.00 – obrady KEP

17.00 – wizyta biskupów w Pratulinie. Poświęcenie Domu Pielgrzyma

 

SOBOTA 9.06.2018 r.

KATEDRA W SIEDLCACH

10.30 – Msza Święta dziękczynna za 200 lat Diecezji Siedleckiej w siedleckiej Katedrze pod przewodnictwem Prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka, homilię wygłosi metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Przed Mszą Św. odbędzie się uroczyste podpisanie dokumentów II Synodu Diecezji Siedleckiej. Po Mszy Św. zostaną posłani wybrani księża do przeprowadzenia Misji Ewangelizacyjnych we wszystkich parafiach diecezji siedleckiej. Misje takie urządza się co 10 lat i służą one pogłębieniu i ożywieniu życia religijnego wiernych.

 

Transmisje uroczystości w mediach. Katolickie Radio Podlasie będzie transmitowało:

- 7 czerwca br. (czwartek) o godz. 17.00 – Mszę Św. z Kolegiaty Janowskiej z udziałem Episkopatu Polski.

- 8 czerwca br. (piątek) o godz. 7.30 – Mszę Św. z Bazyliki Mniejszej w Janowie Podlaskim.

- 9 czerwca br. (sobota) od godz. 10.00 – centralne uroczystości jubileuszowe z Katedry siedleckiej.

Transmisja z uroczystości w Siedlcach będzie również on-line na stronie internetowej Podlasie24.pl oraz diecezja.siedlce.pl.

Telewizja TRWAM będzie transmitowała 9 czerwca br. (sobota) o godz. 10.30 Mszę Świętą dziękczynną za 200 lat istnienia Diecezji z siedleckiej Katedry.

 

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO

Penitencjaria Apostolska na mocy specjalnych uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka zezwoliła Arcybiskupowi Salvatore Pennacchio, nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce, aby 7 czerwca 2018 r., podczas jubileuszu diecezji siedleckiej, po zakończeniu Najświętszej Ofiary wszystkim obecnym wiernym, którzy prawdziwie żałując za grzechy i poruszeni miłością będą brać udział w uroczystościach, udzielił papieskiego błogosławieństwa z odpustem zupełnym, możliwym do uzyskania pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie błogosławieństwo, chociaż z przyczyn obiektywnych, fizycznie nie będą brać udziału w uroczystościach, jeśli tylko z pobożną intencją przyłączą się do nich za pośrednictwem telewizji lub radia, będą mogli uzyskać odpust zupełny zgodnie z przepisami prawa.

Penitencjaria Apostolska zezwoliła abp. Wojciechowi Polakowi, metropolicie gnieźnieńskiemu, prymasowi Polski, aby 9 czerwca 2018 r., podczas jubileuszu diecezji siedleckiej, po zakończeniu Najświętszej Ofiary wszystkim obecnym wiernym, którzy prawdziwie żałując za grzechy i poruszeni miłością będą brać udział w uroczystościach, udzielił papieskiego błogosławieństwa z odpustem zupełnym, możliwym do uzyskania pod zwykłymi warunkami. Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie błogosławieństwo, chociaż z przyczyn obiektywnych, fizycznie nie będą brać udziału w uroczystościach, jeśli tylko z pobożną intencją przyłączą się do nich za pośrednictwem telewizji lub radia, będą mogli uzyskać odpust zupełny zgodnie z przepisami prawa.

Penitencjaria Apostolska udzieliła łaski odpustu wszystkim wiernym, którzy będą uczestniczyć we Mszach św., 10 czerwca 2018 r., w Niedzielę Dziękczynienia, w kościołach i kaplicach na terenie diecezji siedleckiej, pod zwykłymi warunkami.


 

2. Dzisiaj ofiarujemy Mszę Św. o godz. 9.30 w intencji Ks. kanonika dr L. Ostasa i życzymy Bożego Błogosławieństwa, Opieki Matki Bożej i Św. Józefa oraz  odrobinę ludzkiej wdzięczności.

 

3. Trwamy w  Oktawie Bożego Ciała. Jest to szczególny czas, w którym  poprzez Adorację i Procesję, wyrażamy naszą Wiarę, Cześć i Uwielbienie Panu Jezusowi obecnemu w  Najświętszym Sakramencie.

 

4. Serdeczne Bóg zapłać za zbudowanie ołtarzy oraz przygotowanie i pobożny udział w Procesji Bożego Ciała.

 

5. Czerwiec jest miesiącem Czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszach Św. wieczorowych modlimy się słowami Litanii.

 

6. W czwartek na zakończenie Oktawy przynosimy tradycyjne wianuszki ziół i kwiatów do poświęcenia.

 

7. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Możemy uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie Aktu Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pan Jezusa. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

8. W sobotę Uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

 

9. Poświęcenie pól: niedziela 03.06 godz. 17.00 Trzcianka, środa po wieczorowej Mszy Św. Gończyce Działki, czwartek po wieczorowej Mszy Św. Gończyce Wieś.

 

10. Msze Św. z racji poświęcenia pól umieszczone są w intencjach mszalnych.

 

11. Dzisiaj po Mszach Św.  zbiórka ofiar do puszek na Świątynię Opatrzności  Bożej w Warszawie.

 

12. Serdeczne Bóg  zapłać  składam Radzie Parafialnej i wszystkim, którzy składają ofiary w celu przeniesienia starego kościoła.

 

13. Przed kościołem rozprowadzane są cegiełki na budowę Domu Pielgrzyma w Pratulinie. 

04 czerwca 2018

PARAFIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W GOŃCZYCACH

Gończyce 57A

08-460 Sobolew

tel: 25 6833415kancelaria@parafia-gonczyce.pl

Copyright 2018 Parafia Trójcy Świętej w Gończycach. Wszelkie prawa zastrzeżone.