Nr konta bankowego

Parafii Trójcy Świętej w Gończycach:

76  9217  0001  0010  4173  2000  0010

Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie

- Bóg zapłać za ofiary składane za pośrednictwem konta parafialnego!

 

Msza święte:

- w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

- w dni powszednie: 7.00, 17.00

Szczęść Boże!

MSZE ŚWIĘTE:

w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

w dzień powszedni:

7.00, 19.00

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:

w trakcie każdej Mszy św.

i nabożeństw

 

Matka Boża Szkaplerzna w Gończycach

LITANIA KU CZCI BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW PODLASKICH

 

Kyrie eleison,
Chryste eleison,
Kyrie eleison,
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo – módl się nad nami,
Królowo męczenników,
Błogosławieni Męczennicy Podlascy – módlcie się nad nami,
Błogosławiony Wincenty, przypieczętowujący męczeństwem oddanie swe Chrystusowi – módl się nad nami,
Błogosławiony Danielu, zachęcający innych wytrwaniem pod krzyżem Pana,
Błogosławiony Łukaszu, nieustraszony apostole jedności Kościoła,
Błogosławiony Bartłomieju, wzorze miłości do Kościoła Chrystusowego,
Błogosławiony Onufry, przykładzie cierpliwości w przeciwnościach losu,
Błogosławiony Filipie, nieugięty w prześladowaniach za prawdę,
Błogosławiony Konstanty, czerpiący moc wytrwania z Eucharystii,
Błogosławiony Anicecie, już w młodym wieku jaśniejący cnotą pobożności,
Błogosławiony Janie, gorliwie wielbiący śpiewem i modlitwą Chrystusa,
Błogosławiony Konstanty, wspomożycielu rodzin chrześcijańskich,
Błogosławiony Maksymie, miłośniku pokoju i zgody,
Błogosławiony Michale, gorliwy czcicielu Maryi Panny,
Błogosławieni Męczennicy z Pratulina, ozdobo naszej Ziemi Podlaskiej – módlcie się nad nami,


Aby Kościół święty do jedności wiary powrócił,
Abyśmy w wierze ojców naszych nieustannie wzrastali,
Abyśmy nadziej chrześcijańskiej w duszach naszych strzegli,
Abyśmy całym sercem miłowali Boga,
Abyśmy według Bożych przykazań żyli,
Abyśmy nigdy wiary naszej się nie zaparli,
Abyśmy w Chrystusie Panu widzieli zbawienie nasze,
Abyśmy potępienia wiecznego uniknęli,
Aby nie zaślepiał nas grzech nienawiści,
Abyśmy o zbawienie nasze wytrwale zabiegali,
Abyśmy mężnie w obronie Krzyża Chrystusowego stawali.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

– Uczyniłeś nas kapłanami i ludem swoim Panie,
– Przeto miłosierdzie Twoje na wieki wychwalać będziemy.

 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś ludowi Męczenników Podlaskich jako jaśniejący przykład męstwa i wierności w wierze oraz dążenia do jedności całego Kościoła. Spraw abyśmy za ich przykładem i wstawiennictwem wzrastali w wierze, nadziei i miłości chrześcijańskiej, głosząc całemu światu, iż Ty sam jesteś źródłem wszelkiego dobra i szczęścia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. 

PARAFIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W GOŃCZYCACH

Gończyce 57A

08-460 Sobolew

tel: 25 6833415kancelaria@parafia-gonczyce.pl

Copyright 2018 Parafia Trójcy Świętej w Gończycach. Wszelkie prawa zastrzeżone.