Nr konta bankowego

Parafii Trójcy Świętej w Gończycach:

76  9217  0001  0010  4173  2000  0010

Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie

- Bóg zapłać za ofiary składane za pośrednictwem konta parafialnego!

 

Msza święte:

- w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

- w dni powszednie: 7.00, 17.00

Szczęść Boże!

MSZE ŚWIĘTE:

w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

w dzień powszedni:

7.00, 19.00

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:

w trakcie każdej Mszy św.

i nabożeństw

 

Matka Boża Szkaplerzna w Gończycach

KRZYŻ WDZIĘCZNOŚCI w naszej parafii w najbliższą niedzielę!!

Misja Krzyża Wdzięczności zrodziła się w 2003 roku, na Wielkanoc, w dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa : „Bierzcie krzyż i nieście po wszystkich stolicach świata”, Dziękując Bogu Ojcu za nasze zbawienie. Pielgrzymka ta jest poświęcona jubileuszowi 2000 lat od Odkupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i Jego Zmartwychwstania (33 — 2033r.). 10 Marca 2004 w Watykanie,
Papież Jan Paweł II pobłogosławił inicjatorów do przeprowadzenia tej misji, również jego następca papież Benedykt XVI, 28 Maja 2006 podczas pielgrzymki w Krakowie, na Błoniach ( Polska) poświęcił Krzyż. Natomiast w roku 2016 na Watykanie papież Franciszek pobłogosławił krzyż i wszystkich prowadzących akcję ewangelizacyjną.

Dziękczynna procesja z Krzyżem rozpoczęła się w Lwowie (Ukraina), w listopadzie 2004
w centrum miasta postawiono wielki dębowy krzyż z figurą ukrzyżowanego Zbawiciela.
Następnie takie krzyże zostały umieszczone w centrum stolicy Ukrainy – w Kijowie i Doniecku.
W czasie Wielkiego Postu 2006 r. z błogosławieństwem Mariana Jaworskiego, kardynała Kościoła Rzymsko-Katolickiego, biskupów Kościoła Grecko- Katolickiego oraz Kościoła Ukraińskiego Prawosławnego, Krzyż nawiedził wszystkie regiony Ukrainy. Zatrzymując się w świątyniach różnych wyznań (katolickich, grego-katolickich i prawosławnych) na Mszy Św., nocnych czuwaniach, adoracjach, a także był niesiony przez wiernych na ulicach miast i wsi przyłączając się do Chrystusa w Jego drodze krzyżowej. Tym pielgrzymowaniem pragniemy wezwać ludzi całego świata do wyrażenia swojej wielkiej wdzięczności Jezusowi Chrystusowi za męczeńską śmierć na krzyżu z miłości do nas, Zmartwychwstanie po trzech dniach i wyjednanie nam zbawienia u Boga Ojca.

Pielgrzymka ta ma na celu zjednoczyć w jedną rodzinę wszystkie narody świata przy Krzyżu Chrystusa. Pragniemy, aby każdy człowiek na świecie miał świadomość, że Jezus Chrystus cierpiał dla każdego z nas, mimo rożnych narodowości i religii i aby przyjąć ten dar Boga – dar życia wiecznego.
Po nawiedzeniu Krzyża Misyjnego do wszystkich stolic świata grupy organizacyjne w każdym kraju przygotowują i ustawiają wielkie dębowe krzyże w centrum stolicy, co oznacza, że Bóg jest w centrum naszego życia.

Planowany przebieg pielgrzymki: Ukraina – Polska – kraje Bałtyckie – Skandynawia – Europa – Afryka – Bliski Wschód – Azja – Indonezja – Australia – Oceania – Ameryka Południowa – Ameryka Północna – Rosja – Białoruś – Ukraina.

Do tej pory Krzyż Wdzięczności podróżował przez Ukrainę, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Danie, Szwecję i Niemcy, Wyspy Owcze, Islandię, Francję (również w Lourdes), Holandię. Łącznie 41 krajów (wszystkie kraje Europy z wyjątkiem Anglii). Przygotowywana jest pielgrzymka
z krzyżem do Ameryki.

 Krzyż Wdzięczności jest znakiem jedności wszystkich ludzi, wyznań i religii, a pielgrzymując
po stolicach świata gromadzi na modlitwie i adoracji Kościoły Katolickie, Grecko-Katolickie, Prawosławne, Luterańskie oraz przy Krzyżu modlili się również Buddyści. Niesiony ulicami miast, przyciągał wszystkich ludzi, niezależnie od narodowości, przynależności religijnej, aby wyrazić dziękczynienie Bogu za Krzyż, który otworzył bramy Nieba.

We wszystkich miastach i krajach Krzyż Wdzięczności był przyjęty z błogosławieństwem kardynałów, biskupów i kapłanów danego państwa, którzy z miłością i radością przyjęli Krzyż
i błogosławili na dalszą drogę.

13 lipca 2018

PARAFIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W GOŃCZYCACH

Gończyce 57A

08-460 Sobolew

tel: 25 6833415kancelaria@parafia-gonczyce.pl

Copyright 2018 Parafia Trójcy Świętej w Gończycach. Wszelkie prawa zastrzeżone.