Nr konta bankowego

Parafii Trójcy Świętej w Gończycach:

76  9217  0001  0010  4173  2000  0010

Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie

- Bóg zapłać za ofiary składane za pośrednictwem konta parafialnego!

 

Msza święte:

- w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

- w dni powszednie: 7.00, 17.00

Szczęść Boże!

MSZE ŚWIĘTE:

w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

w dzień powszedni:

7.00, 19.00

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:

w trakcie każdej Mszy św.

i nabożeństw

 

Matka Boża Szkaplerzna w Gończycach

DUCHOWE WSPIERANIE małżeństw zagrożonych rozpadem

 

Na czym polega duchowe wspieranie?

 

To modlitwa w intencji sakramentalnych małżeństw zagrożonych rozpadem. Chodzi o jedno konkretne małżeństwo. Modlitwa trwa 90 dni i polega na codziennym odmawianiu Koronki do Świętej Rodziny.

Do modlitwy tej można dołączyć dowolne, wybrane przez siebie dodatkowe postanowienie (np. ofiarowanie Komunii św. za to małżeństwo, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego przez 15 minut codziennie, post, jałmużna, dodatkowe modlitwy - litania itp.).

Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe.

 

 

FORMUŁA PRZYRZECZAENIA

 

Święta Rodzino z Nazaretu zatroskany(a) o los sakramentalnych małżeństw ja  ........................................... (Twoje Imię i Nazwisko) przyrzekam i postanawiam, że od dnia  ........................ (data) przyjmuję w opiekę duchową jedno sakramentalne małżeństwo zagrożone rozpadem, które znane jest Bogu, aby przez 90 dni modlić się o uratowanie tego małżeństwa przed rozpadem i o umocnienie go w miłości i łasce Bożej.

Postanawiam:

  • odmawiać codziennie Koronkę do Świętej Rodziny
  • odmawiać codzienną Modlitwę Duchowego Wspierania
  • (nieobowiązkowo) przyjąć jakieś postanowienie...

 


 

KORONKA DO ŚWIĘTEJ RODZINY

 

do odmawiania na różańcu – 5 dziesiątek

 

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

 

na dużych paciorkach:

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu,który był posłuszny Maryi i Józefowi świętemu.

 

na małych paciorkach:

Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas,dopomagajcie nam, ratujcie nas.

 

na zakończenie:

Chwała Ojcu i Synowi...

 

 

MODLITWA DUCHOWEGO WSPIERANIA

 

Święta Rodzino z Nazaretu! Proszę Cię w intencji sakramentalnego małżeństwa zagrożonego rozpadem, które znane jest Bogu. Otocz je Swoją przemożną opieką, udziel mu łaski wytrwania w przysiędze małżeńskiej aż do śmierci, a wszystkie trudności, które pojawiają się na jego drodze niech z Twoją pomocą przezwyciężą. Wzmocnij w nim miłość i zgodę. Niech wiedzione Twoim wzorem wzrasta w cnotach. Amen.

 

Święta Rodzino - wspomagaj nas!

Święci małżonkowie Zélie i Louisie Martin - módlcie się za nami!

Błogosławieni małżonkowie Mario i Luigi Quattrocchi - módlcie się za nami!

 


 

Więcej informacji na http://swietarodzina.pl/duchowe-wspieranie-malzenstw

20 czerwca 2018

PARAFIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W GOŃCZYCACH

Gończyce 57A

08-460 Sobolew

tel: 25 6833415kancelaria@parafia-gonczyce.pl

Copyright 2018 Parafia Trójcy Świętej w Gończycach. Wszelkie prawa zastrzeżone.